Informácie

Hostiteľ – priateľské prostredie

Saanich Medzinárodný Študentský Program vlastní zoznam miestnych rodín, ktoré sídlia v dosahu našich škôl. Rodiny prešli dôkladnou kontrolou a spĺňajú podmienky pre zabezpečenie vhodného a zdravého prostredia. (Do kontroly spadá aj overovanie trestného registra.) Naši koordinátori vedú pohovory s rodinami, čím skúmajú ich priateľský postoj a záujem o váš rast a rozvoj. Koordinátori kladú dôraz na domov, ktorý poskytuje pohodlné prostredie a miesto vhodné na zdokonaľovanie si jazykových zručností.

Koordinátori umiestňujú a monitorujú študentov od septembra do júna.

Typická kanadská hostiteľská rodina

Neexistuje. Každá rodina je jedinečná a pravdepodobne sa odlišuje aj od vašej. Naše hostiteľské rodiny predstavujú životný štýl „obyčajnej“ kanadskej rodiny.

Náboženstvo, spoločenské postavenie, príslušenstvo k etnickej skupine nie sú rozhodujúcim faktorom pri výbere hostiteľskej rodiny. Ich jediným želaním je mať ďalšieho „člena“ rodiny, vďaka čomu môžu spoznať novú kultúru. Ich snahou je poskytnúť vám príjemné prostredie.

Výber rodiny

Program umiestňuje študentov do rodín, ktoré najlepšie spĺňajú ich potreby:

 1. záľuby
 2. alergie
 3. strava
 4. domáce zvieratá
 5. súrodenci
 6. fajčiarske / nefajčiarske prostredie
 7. umiestnenie v rodinách blízko školy

Ako si spríjemniť pobyt

Pobyt v rodine môže predstavovať úžasný zážitok a príležitosť, ako spoznať inú kultúru a zvyky danej krajiny. Kanaďania sú hrdí na svoje mnohokultúrne dedičstvo a predkov. Preto vám odporúčame, aby ste sa aj vy pokúsili včleniť sa do rodiny rešpektujúc pravidlá Medzinárodného Študentského Programu Saanich.

Nasledujúce body by ste si mali zvážiť:

 • Kanaďania a hlavne obyvatelia zo západného pobrežia Kanady sú veľmi zdvorilí. Používajú slová ako: „ďakujem, prosím, ste vítaní, atd.“ Prosím, pokúste sa aj vy používať tieto výrazy.
 • v Kanade je zvykom pomáhať rodine. Očakáva sa, že aj vy budete pomáhať rodine s domácimi prácami ako umývanie riadu, upratovanie izby, atd...
 • v rodine by sa nemali používať nadávky. Väčšina rodín to považuje za veľmi neslušné a môžete ich tým uraziť.
 • komunikácia je veľmi dôležitá. Hovorte otvorene, zdvorilo a úprimne o problémoch, ktoré máte. Ľudia vám vždy budú ochotní pomôcť.

Pri umiestňovaní do rodiny budete mať k dispozícii koordinátora. Ten rozhodne o tom, ktorá rodina sa vám najviac hodí. V prípade, že máte nejaké otázky, obráťte sa na koordinátora. Koordinátor vám bude k dispozícii prostredníctvom telefónu, emailu alebo osobne, počas schôdzky, ktorú si dohodnete v škole.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Čo možno očakávať od hostiteľskej rodiny

Študent môže očakávať od hostiteľskej rodiny nasledovné:

 1. vlastná izba s oknom, blízko detektora dymu
 2. posteľ a lôžko, komoda, stolík, stolička, lampa a skriňa
 3. primerané vykurovanie, svetlo a ventilácia
 4. prístup do kúpeľne
 5. tri hlavné jedlá denne a iné potraviny
 6. prístup k práčovni
 7. možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít a výletov spolu s hostiteľskou rodinou
 8. mnoho príležitostí na precvičenie si jazykových znalostí v domácnosti

Iné:

 • prístup k internetu
 • telefón (za miestne hovory neplatíte)
 • doprava (ak vaša rodina býva blízko školy, budete mať možnosť využiť školský autobus. V opačnom prípade budete musieť chodiť do školy pešo alebo si hradiť cestovné)
 • výdavky za aktivity a výlety (rodina nie je povinná vám hradiť výdavky za voľno časové aktivity alebo výlety)
 • dekorácia izby (rodina s vami vopred prediskutuje možnosti výzdoby izby)