Cenník

  Poplatky za 10 mesiacov  (školský rok) Poplatky za 5 mesiacov (školský polrok) Poplatky za 3 mesiace (štvrťrok)
Registračný poplatok 150€           150€ 150€
Školné 9 250€ 5 000€ 3 100€
Hosťovská rodina 6 500€ 3 250€ 2 000€
Umiestnenie+Monitoring 550€ 550€ 350€
Zdravotné poistenie 650€ 350€ 200€
Spolu 17000€           9300€ 5800€

  základné poplatky na mieru za maturitný program
Poplatky agentúre 850€  1 500€ 2 300+€
Víza 150€ 150€ 150€
Letenky (orientačná - minimálna cena) 900+€   900+€ 900+€